Biografi

Birger föddes i Södra Bredåker, men flyttade som barn till Granbergsträsk i Västerbotten

Birger Vikström föddes 24 september 1921 i Södra Bredåker, Överluleå. Han flyttade som barn till Granbergsträsk nära Jörn, och blev föräldralös redan i tonåren. Han växte upp bland moderns släktingar.

Tidigt försörjde han sig med olika grovarbeten och lärde känna svenskt folklynne och mentalitet, men också enkla människors motstånd och värdighet. Han var även elev på Brunnsviks folkhögskola norr om Ludvika i Dalarna åren 1945-46. Skolan är Sveriges äldsta rörelsefolkhögskola och har haft många erkända författare och politiker som studenter.

Från 1940-talets mitt var Birger Vikström bosatt i Stockholm och tillhörde Klarabohemernas krets. Han erhöll Svenska Dagbladets Litteraturpris 1954. Birger Vikström avled 22 december 1958 i TBC i Stockholm och begravdes vid kyrkan i Österjörn.

Birger Vikström utgav under sin korta livstid åtta böcker och ytterligare fyra har utkommit efter hans död. Hans texter präglas av humor, allvar och ironi, och han räknas som en av ett fåtal framstående satiriker i svensk litteratur. Han illustrerade dessutom ofta själv sina texter med egna teckningar.


 


RSS 2.0